Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CÁC KÊNH THÔNG TIN

  • http://doanthanhnien.vn/ : website của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với trang chuyên mục về Quản lý tài chính cá nhân, cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình
  • http://kynangquanlytaichinh.com.vn/ : website chính thức của chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân”, cung cấp các thông tin về chương trình, và tài liệu tham khảo, hỗ trợ giúp nâng cao kiến thức về quản lý tài chính;
  • http://www.vn.financialfootball.com/ : website chính thức của trò chơi “Bóng đá Tài chính” trực tuyến miễn phí, phiên bản tiếng Việt.
  • https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh: fanpage của Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2014, cung cấp các thông tin về chương trình, là nơi các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản lý tài chính và tham gia các hoạt động trực tuyến trong khuôn khổ chương trình.