Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

QUY ĐỊNH CHUNG

  • Bằng việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình qua việc tham gia vào các hoạt động của chương trình, các cá nhân/ các thành viên của đội tham gia dự thi đồng ý và tự nguyện để Ban Tổ chức giữ lại và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính, liên hệ với những người thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để tiếp thị trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.
  • Ban Tổ chức cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của những cá nhân chiến thắng/ cá nhân trong đội chiến thắng có thể được công bố bởi Ban Tổ chức trên bất kỳ diễn đàn và các phương tiện truyền thông thích hợp nào mà Ban Tổ chức thấy phù hợp. Những người chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tuyên truyền của Cuộc thi.
  • Theo mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia chương trình, nhận giải thưởng/ quà tặng từ chương trình hoặc sử dụng các quà tặng/ giải thưởng được đưa ra của chương trình.
  • Nếu vì bất cứ lý do gì chương trình này hay bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ chương trình không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Ban Tổ chức, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, Ban Tổ chức có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng mà không cần thông báo, và cũng có thể loại bất cứ cá nhân/ tập thể có hành vi gian lận hoặc dấu hiệu gian lận trong quá trình diễn ra cuộc thi mà không cần giải thích.
  • Các đội thắng giải đồng ý rằng Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tổn, mất mát hay thiệt hại nào xuất phát từ việc tiếp nhận quà tặng/ phần thưởng hoặc do chấp nhận hay sử dụng quà tặng/ giải thưởng;
  • Ban Tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần của bài dự thi cho bất cứ mục đích nào mà không cần có sự chấp thuận của các đội dự thi hoặc thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán tài chính, lệ phí nào cho các đội dự thi hay các bên liên quan. Điều này cũng đồng nghĩa với với việc Ban Tổ chức có quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung, định dạng cho mục đích tuyên truyền cho cuộc thi;
  • Quyết định của Ban tổ chức chương trình là quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp.