Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ:

Các yêu cầu về hỗ trợ và thông tin liên quan tới chương trình, xin vui lòng gửi về:

  1. Tin nhắn Facebook đến Fanpage chính thức của chương trình: https://www.facebook.com/SinhVienVoiKyNangQuanLyTaiChinh
  2. Gửi mail đến địa chỉ: knquanlytaichinh@gmail.com