Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

QUY ĐỊNH CHUNG & ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆMYêu cầu về bài dự thi

— Bài dự thi phải là sản phẩm do chính và chỉ các cá nhân trong đội dự thi tạo ra; chưa được công bố hay đăng tải trước đó dưới bất kỳ hình thức nào. Bài dự thi phải tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật Việt Nam. Thí sinh dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài chia sẻ và các vấn đề liên quan đến tác quyền.

— Bài dự thi phải để ở chế độ công khai và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tại Thể lệ này.

— Bài dự thi không được chứa nội dung chuyển nhượng, chào mời, kinh doanh, hoặc bất cứ nội dung ủng hộ hoặc phản đối các đội dự thi, vấn đề chính trị, tôn giáo hoặc các sản phẩm thương mại.

Sử dụng bài dự thi

— Các đội thắng giải đồng ý rằng Visa không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xuất phát từ việc tham gia lễ trao giải hoặc do chấp nhận hay sử dụng giải thưởng.

Các quy định khác

— BTC có quyền loại bất cứ thí sinh, đội dự thi nào vi phạm Thể lệ của chương trình.

— Thông tin về thí sinh, đội dự thi và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình sẽ được đăng lên trang web và Facebook fanpage chính thức của chương trình cũng như các kênh khác của Trung ương Hội Sinh viên và các kênh truyền thông của Visa.

— BTC sẽ gửi thư mời trực tiếp đến các thí sinh, đội tham gia Vòng chung kết. Các đội tại Hà Nội sẽ chịu chi phí cho việc tham dự chung kết. Các đội ở tỉnh khác sẽ được tài trợ chi phí phương tiện di chuyển và lưu trú để đến Hà Nội tham gia chung kết.

— Thời gian và hình thức tổ chức Vòng Chung kết có thể thay đổi theo tình hình thực tế, BTC sẽ thông báo qua Facebook chương trình trong thời gian sớm nhất.

— Kết quả chương trình sẽ được công bố trên website, Facebook chính thức của chương trình, và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

— Những thành viên của BTC và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chương trình không được nộp bài dự thi.

— Nếu vì bất cứ lý do gì chương trình này không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, dịch bệnh, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của BTC, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, BTC có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng chương trình.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

— BTC không chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm, ảnh, thiết kế hay nhạc (nếu có) mà các thí sinh tham gia sử dụng cho Chương trình và các công việc liên quan.

— BTC không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc đối với bất kỳ cáo buộc vi phạm phát sinh hoặc liên quan đến một bài thi bất kỳ nào.

— Với mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, BTC không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia chương trình hoặc sử dụng các giải thưởng của chương trình.

Thông tin của người tham gia chương trình

—  Bằng việc gửi những thông tin chi tiết cá nhân của mình, các thành viên của đội tham gia dự thi đồng ý và tự nguyện để BTC lưu trữ và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính của những người trong đội tham gia, liên hệ với những người trong đội thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để truyền thông trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.

— BTC cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của những người trong đội chiến thắng có thể được BTC công bố trên các phương tiện truyền thông. Những người trong đội chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tuyên truyền của Chương trình.

Quy định khác

— Trong quá trình tổ chức chương trình, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của thể lệ này, BTC sửa đổi, bổ sung nội dung trong các thông báo của chương trình cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

— Ban giám khảo căn cứ Thể lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung của BTC để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.