Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

GIẢI THƯỞNG

  • 01 Giải nhất: 45.000.000 VND, giấy chứng nhận của chương trình và bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
  • 01 Giải nhì: 30.000.000 VND, giấy chứng nhận của chương trình và bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
  • 01 Giải ba: 15.000.000 VND, giấy chứng nhận của chương trình và bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
  • 03 Giải khuyến khích: 6.000.000 VND mỗi giải

Ngoài ra, cuộc thi còn có thêm hạng mục giải thưởng đặc biệt:

  • 03 giải dành cho tỉnh, thành phố có số lượng bài dự thi cao nhất (chỉ trao giải đối với tỉnh, thành phố đạt tối thiểu 50 bài dự thi): mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
  • 03 giải dành cho trường có số lượng bài dự thi cao nhất (chỉ trao giải đối với trường đạt tối thiểu 20 bài dự thi): mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.