Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Vòng 1: Kết hội Kỳ tài

Vòng 2: Kế hoạch tinh anh

Vòng Chung kết: Cặp đôi Kỳ tài Tài chính

1. Vòng 1: Kết hội Kỳ tài

Thời gian: 23/08/2022 – 07/10/2022

Địa điểm: trực tuyến trên Facebook của chương trình “Sinh viên với Kỹ năng Quản lý Tài chính”.

Hình thức:

Các đội thi sẽ gửi bài thi thông qua Google Form để trình bày ý tưởng của mình. Các đội tham gia sẽ giúp Ban tổ chức (BTC) hiểu hơn về ý tưởng kinh doanh của mình qua bản trình bày ý tưởng kinh doanh được thể hiện dưới hình thức slide PowerPoint, tối đa 07 slide:

 • Giới thiệu cặp đôi Sinh viên x DN:
  • Tên cặp đôi
  • Giới thiệu thông tin cá nhân và DN
 • Ý tưởng kế hoạch
  • Quy mô của DN, tình hình hiện tại và các vấn đề DN đang gặp phải
  • Kế hoạch sơ bộ của sinh viên để giải quyết các vấn đề hiện tại của DN
  • KPI đánh giá hiệu quả của kế hoạch
  • V.v.

Bài dự thi của các đội sẽ được đăng tải lên trang Facebook chương trình “Sinh viên với Kỹ năng Quản lý Tài chính” dưới dạng Poster.

— Tiêu chí đánh giá:

Tiêu chí đánh giá (trên thang 10 điểm) như sau:

 • Sinh viên hiểu rõ DN: 3 điểm
 • Ý tưởng sinh viên đề xuất phù hợp với tình hình hiện tại và các vấn đề DN gặp phải: 4 điểm
 • Tính khả thi của ý tưởng: 3 điểm

Sau 4 tuần thi, 6 đội xuất sắc nhất Vòng 1 sẽ được BTC lựa chọn để tiếp tục bước vào Vòng 2.

2. Vòng 2: Kế hoạch tinh anh

Thời gian: 10/10 – 24/10/2022

Địa điểm: Trực tuyến

Hình thức:

Để hỗ trợ các đội thi trong quá trình triển khai kế hoạch chi tiết, mỗi đội sẽ có cơ hội lắng nghe góp ý, chia sẻ từ các chuyên gia trước khi thực hiện. Các đội sẽ gặp gỡ chuyên gia qua nền tảng online, trình bày sơ bộ lại kế hoạch và được hướng dẫn để phát triển một cách chi tiết và thực tiễn hơn.

— Tiêu chí đánh giá:

Sau 2 tuần chuẩn bị, 06 đội sẽ trình bày kế hoạch chi tiết thông qua nền tảng online trước ban giám khảo trong vòng 10 phút. 03 đội xuất sắc nhất Vòng 2 sẽ được BTC lựa chọn để tiếp tục bước vào vòng chung kết. Tiêu chí đánh giá (trên thang 10 điểm) như sau:

 • Khả năng thuyết trình: 1,5 điểm
 • Khả năng trả lời câu hỏi, xử lý vấn đề: 1,5 điểm
 • Ý tưởng sinh viên đề xuất phù hợp với tình hình hiện tại và các vấn đề DN gặp phải: 4 điểm
 • Tính khả thi của ý tưởng: 3 điểm

3. Vòng Chung kết: Cặp đôi Kỳ tài Tài chính

Thời gian: 27/10 – 17/11/2022

Địa điểm: Hà Nội

Hình thức:

03 đội được chọn sẽ thuyết trình kết quả của dự án vào Đêm chung kết vào ngày 19/11/2022 . Bài thuyết trình tối đa 10 slides. Các nội dung cần phải có:

 • Tổng quan về DN và tình hình hoạt động kinh doanh của DN trước khi tham gia dự thi
 • Kế hoạch phát triển chi tiết
 • Quá trình thực hiện dự án
 • Kết quả thực hiện được
 • Đội thi tự đánh giá kết quả dựa trên kế hoạch chi tiết

Thời lượng trình bày dành cho mỗi đội thi: 20 phút .

 • Thuyết trình: 10 phút
 • Trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo: 10 phút

Các số liệu, thông tin mà đội thi đưa ra phải đảm bảo tính chính xác và minh bạch. BTC có thể thu hồi quyết định trao giải và yêu cầu bồi thường nếu phát hiện có bất cứ sai phạm hoặc số liệu, thông tin không chính xác. Các đội sẽ phải tự mình thực hiện bài thuyết trình và trả lời các câu hỏi tại chương trình mà không được nhờ đến sự tham gia giúp đỡ của bất cứ ai khác.

— Tiêu chí chấm điểm:

Các đội thắng cuộc được lựa chọn và đánh giá (trên thang điểm 10) với các tiêu chí sau:

 • Tính hiệu quả (ý tưởng, hiệu quả sử dụng vốn, doanh thu, truyền thông): 5 điểm - được đánh giá trong quá trình thực hiện và kết quả cuối cùng
 • Tiềm năng, định hướng phát triển: 2 điểm
 • Khả năng thuyết trình: 1,5 điểm
 • Khả năng trả lời câu hỏi, xử lý vấn đề: 1,5 điểm