Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người
homepage image

Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2022

Visa, công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (CCVSA) kỷ niệm 10 năm hợp tác qua Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2022. Với chủ đề “Cặp đôi Kỳ tài Tài chính”, sinh viên sẽ kết đôi cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để ứng dụng các kỹ năng và kiến thức về tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
Đọc thêm về thể lệ chương trình.