Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Thuật ngữ của Thẻ tín dụng

Hiểu rõ ngôn ngữ của thẻ tín dụng sẽ giúp bạn trong việc quyết định loại thẻ nào nên sử dụng. Đây là danh sách của một số từ chuyên môn liên quan đến thẻ tín dụng thường được sử dụng.

Phí thường niên
Để sở hữu một chiếc thẻ tín dụng, bạn sẽ phải chịu chi phí một năm một lần này. Khoản phí này là một phần của tổng chi phí cho một chiếc thẻ tín dụng. Một số loại thẻ tín dụng miễn phí thường niên cho chủ thẻ.

Lãi suất phần trăm bình quân năm (APR)
Lãi suất hàng năm này được tính dựa trên khoản số dư thẻ tín dụng chưa trả.

Số dư
Trong ngân hàng bán lẻ, số dư được coi là số tiền có trong tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thanh toán. Đối với mảng tín dụng, số dư được coi là số lượng tiền mà chủ thẻ cần phải trả.

Công ty lưu trữ hồ sơ tín dụng
Công ty này thu thập các thông tin về lịch sử tín dụng của người tiêu dùng.

Hạn mức tín dụng
Lượng tiền tối đa chủ thẻ có thể sử dụng đối với một tài khoản tín dụng.

Định mức tín dụng
Là đánh giá của một tổ chức tài chính về khả năng quản lý và thanh toán nợ tín dụng của cá nhân. Bạn nên duy trì một định mức tín dụng tốt bởi nó sẽ trở nên quan trọng khi bạn muốn vay tiền hoặc đăng ký sử dụng thẻ tín dụng.

Thời gian gia hạn
Là khoảng thời gian chủ thẻ tín dụng được cho phép để thanh toán số dư mà không phải trả thêm lãi suất.

Tỷ suất giới thiệu
Đơn vị phát hành thẻ tín dụng có thể đưa ra mức tỷ suất hàng năm ưu đãi cho chủ thẻ. Bạn nên tìm hiểu xem mức tỷ suất giới thiệu này sẽ kéo dài bao lâu và mức tỷ suất bình thường là bao nhiêu.

Mức thanh toán tối thiểu
Là số lượng tiền tối thiểu trong tổng số tiền nợ mà bạn buộc phải trả mỗi tháng để có thể duy trì tài khoản tín dụng ở trạng thái tốt.

Dịch vụ bảo hiểm rút tiền quá mức
Là một dịch vụ ngân hàng cho phép kết nối tài khoản thanh toán của bạn với thẻ tín dụng, bảo vệ bạn trong trường hợp bị phạt vì rút tiền quá mức cho phép vì không đủ tiền.