Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Quản lý tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân bao gồm nhiều hạng mục như dự thảo ngân sách, tiết kiệm tiền để nghỉ hưu và quản lý tín dụng hiệu quả. Với những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, bạn có thể tránh được nhiều rắc rối trong cuộc sống thường ngày và xây dựng một nền tảng tải chính vững chắc cho tương lai.


Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2016
spacer
Ngân hàng và Thẻ thanh toán
spacer
Thẻ tín dụng và Nợ
Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2016 spacer Ngân hàng và Thẻ thanh toán spacer Thẻ tín dụng và Nợ

Tiếp nối thành công chương trình kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm các năm trước, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Kỹ năng Quản lý tài chính 2016”
Đọc thêm.

Học cách sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến linh hoạt và tìm hiểu thêm về các lợi ích của thẻ ghi nợ và thẻ trả trước.
Đọc thêm.

Thẻ tín dụng là một công cụ thanh toán rất hữu ích nếu biết sử dụng một cách khôn ngoan. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thẻ tín dụng để đem lại lợi ích cho bạn mà không ảnh hưởng đến điểm số tín dụng hay dẫn đến nợ nần.
Đọc thêm.