Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Liên hệ

Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính của Visa nhằm cung cấp những kiến thức tài chính cơ bản. Để biết thêm thông tin về chương trình của Visa, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email kynangquanlytaichinh2020@gmail.com .