Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Chi phí thực sự của các khoản trả tín dụng

Nếu bạn không trả hết số dư trên thẻ tín dụng mỗi tháng, trên thực tế, bạn sẽ phải trả nhiều hơn là bạn tưởng với phần lãi suất phải trả thêm do thanh toán quá hạn. Nếu bạn tiêu nhiều hơn khả năng cho phép, mức nợ và lãi suất nợ có thể trở nên rất lớn.

Khi phải thanh toán 1triệu nợ thẻ tín dụng, với các mức lãi suất khác nhau, bạn sẽ phải trả thêm:

Tổng số tiền mua Đây là số dư mà bạn phải trả trên thẻ tín dụng.

APR tín dụng Đây là lãi suất hàng năm của thẻ tín dụng.

Thanh toán hàng tháng Bao gồm phần Thanh toán tối thiểu hàng tháng. Trong ví dụ này, bạn phải trả 400 ngàn.

Số tháng phải trả để thanh toán hết Tổng số tiền mua* Thời gian bạn có để có thanh toán hết toàn bộ số dư cho thẻ tín dụng.

Tổng số tiền lãi suất phải trả Đây là tổng số tiền lãi suất bạn phải trả.

Tổng chi phí Đây là tổng số tiền bạn phải trả cho khoản mua sắm bằng thẻ tín dụng.