Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NĂM 2013

Thông tin cuộc thi

Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng tác Video Kỹ năng Quản lý Tài chính 2012, cuộc thi năm 2013 được phát động bởi Visa và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (TWHSVVN) năm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về tầm quan trọng của các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân dựa trên các hoạt động tập thể. Sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi và trau dồi các kỹ năng lãnh đạo, các kỹ năng tiết kiệm, lên ngân sách cá nhân và quản lý tài chính thông qua các hoạt động với các bạn đồng trang lứa, như tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận chuyên đề tại trường.Tất cả những điều này sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn, sẵn sàng cho cuộc sống độc lập sau khi tốt nghiệp.

Mục đích của cuộc thi
Cuộc thi “Xây dựng kế hoạch tuyên truyền” năm 2013 được tổ chức với mục đích:
 • Góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân; hình thành và củng cố các kỹ năng về quản lý tài chính; xử lý các rắc rối về tài chính hàng ngày và xây dựng một nền tảng kiến thức về tài chính vững chắc cho tương lai.
 • Giới thiệu sâu hơn về sự tiện lợi và các lợi ích khác của dịch vụ ngân hàng hiện đại đối với cuộc sống hàng ngày.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên thể hiện năng lực lãnh đạo và khả năng sáng tạo, khuyến khích việc thảo luận và chia sẻ kiến thức giữa các sinh viên đồng trang lứa.

Đối tượng dự thi
 • Sinh viên đang học tại 8 trường Đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được mời tham dự cuộc thi. Các trường được TWHSVVN chọn trước dựa trên danh sách các trường có sinh viên đã tham gia cuộc thi năm 2012 và có chuyên ngành tài chính kinh doanh.
 • Danh sách 8 trường dự thi:

  Hà Nội

  Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học
  Đại học Ngoại giao
  Đại học Ngoại thương

  Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Hoa Sen
  Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  Đại học Tài chính & Marketing
 • Hội sinh viên của mỗi trường có trách nhiệm cử ra một đội gồm 7 sinh viên làm nòng cốt tham gia cuộc thi, theo ý kiến tham khảo của Ban Tổ Chức và được sự chấp thuận của Ban Tổ Chức.