Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người
Thông báo kết quả bình chọn online

Thông báo kết quả bình chọn online Cuộc thi Tuyên truyền Kỹ năng Quản lý Tài chính 2013

  1. Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với 3538 likes
  2. Đại học Ngoại Thương với 3341 likes
  3. Đại học Hoa Sen với 2034 likes
  4. Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh với 1237 likes
  5. Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội với 838 likes
  6. Đại học Tài chính - Marketing với 538 likes
  7. Đại học Bách Khoa Hà Nội với 507 likes
  8. Học viện Ngoại Giao với 6 likes

Xin chúc mừng các đội thi và hẹn gặp các bạn tại Lễ tổng kết Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2013 vào hồi 7 giờ tối ngày thứ Ba, 29/10/2013 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên.