Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Video dự thi xuất sắc nhất Cuộc thi: 2012Video đạt giải nhất Cuộc thi

Tác giả: Nhóm F4
Đại học Kinh tế Đà NẵngVideo đạt giải nhì Cuộc thi

Tác giả: Nhóm Scoms
Đại học Kinh tế Hồ Chí MinhVideo đạt giải ba Cuộc thi

Tác giả: Nhóm TTVP
Học viện Ngoại Giao"Video đạt giải video có nhiều bình chọn nhất Cuộc thi

Tác giả: Nhóm Scoms
Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh"Video xuất sắc nhất của tuần 4 tháng 6

Tác giả: Nhóm F4
Đại học Kinh tế Đà NẵngVideo xuất sắc nhất của tuần 4 tháng 6

Tác giả: Nhóm TTVP
Học Viện Ngoại GiaoVideo xuất sắc nhất tuần 4 tháng 6

Tác giả: Nhóm Scom
Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí MinhVideo xuất sắc nhất tuần 3 tháng 6

Tác giả: Nhóm CEO Plus Club
Đại học Thủy LợiVideo xuất sắc nhất tuần 2 tháng 6

Tác giả: Nhóm Toán
Đại học Sư Phạm Hà NộiVideo xuất sắc nhất tuần 1 tháng 6

Tác giả: Nguyễn Đức Cường
Đại học Bách Khoa Hà NộiVideo xuất sắc nhất tuần 4 tháng 5

Tác giả: Nhóm EPG
Học Viện Báo chí và Tuyên truyềnVideo xuất sắc nhất tuần 3 tháng 5

Tác giả: Nhóm Miracle
Đại học Ngoại thươngVideo xuất sắc nhất tuần 2 tháng 5

Tác giả: Nhóm Vân Long
Trường Cao Đẳng Công nghệ Dệt MayVideo xuất sắc nhất tuần 1 tháng 5

Tác giả: Nhóm DOC - Thông tin đối ngoại K30
Học Viện Báo Chí và Tuyên TruyềnVideo xuất sắc nhất tuần 3 tháng 4

Tác giả: Phạm Công Kiên
Học viện Quốc tế Công nghệ Thông tin NIITVideo xuất sắc nhất của tuần 2 tháng 4

Tác giả:
Nguyễn Ngọc An
Cù Ngọc Quỳnh Châm
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thanh Hương
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội