Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Thẻ Trả trước

Thẻ Trả trước là gì?
Tương tự như thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, thẻ trả trước cho phép bạn thực hiện thanh toán mà không cần tiền mặt hay séc. Không như thẻ tín dụng, bạn không thanh toán trước, trả sau với thẻ trả trước. Thẻ trả trước cũng không kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng như thẻ ghi nợ. Thẻ trả trước không có giá trị nào cho đến khi bạn cho tiền vào thẻ.

Thẻ Trả trước hoạt động ra sao?
Khi bạn thực hiện thanh toán với thẻ trả trước, số tiền trả sẽ bị cắt trừ đi từ số dư tiền có trong thẻ. Khi số dư tài khoản còn là 0, bạn không thể sử dụng thẻ để thanh toán nữa. Bạn có thể vứt thẻ đi hoặc nạp thêm tiền vào thẻ để tiếp tục sử dụng nếu là loại thẻ nạp lại.

Với Thẻ Trả trước, bạn có thể:

  • Thực hiện thanh toán trực tiếp, online hoặc qua điện thoại.
  • Tặng thẻ làm quà tặng cho bạn bè và gia đình.
  • Rút tiền mặt từ máy ATM hoặc ngân hàng.
  • Chuyển lương vào thẻ.
  • Thanh toán hóa đơn.

Các loại Thẻ Trả trước

Thẻ nạp lại. Thẻ trả trước nạp lại cho phép bạn nạp thêm tiền sau lần đầu sử dụng. Thẻ cho teen, thẻ du lịch hay Thẻ lương thường là Thẻ nạp lại.

Thẻ quà tặng. Thẻ trả trước nhưng không nạp thêm được. Thẻ này có thể đem làm quà tặng và có giá trị sử dụng cho đến khi hết số dư.

Thẻ cho teen. Các bậc phụ huynh có thể huấn luyện cho con cái để có trách nhiệm hơn trong việc quản lý tài chính mà vẫn có thể kiểm soát được chi tiêu của con cái với Thẻ cho teen.

Thẻ du lịch. Thẻ du lịch là một phương thức thanh toán an toàn hơn thay cho việc mang tiền mặt hoặc séc du lịch. Một số loại Thẻ du lịch cung cấp các dịch vụ như: đền bù mất hành lý, thay thế cho trường hợp mất thẻ và chủ thẻ không phải chịu trách nhiệm gì trong trường hợp thẻ bị mất hoặc đánh cắp.

Thẻ trả lương. Thẻ trả lương là một phương thức thanh toán thay thế cho hình thức trả lương truyền thống. Thu nhập của chủ thẻ được chuyển khoản thẳng vào thẻ.