Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI SÁNG TẠO VỚI QUẢN LÍ TÀI CHÍNH NĂM 2016

Thông tin cuộc thi

Tiếp nối thành công chương trình Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính những năm vừa qua, chương trình năm 2016, với chủ đề “do Sinh Viên, vì Sinh Viên” sẽ chuyển lên nền tảng trực tuyến, tạo điều kiện cho sinh viên trên toàn quốc cơ hội tham gia. Sinh viên sẽ vận dụng kiến thức về quản lý tài chính của mình sáng tạo nên những khẩu hiệu (slogan) và tranh cổ động nhằm nâng cao nhận thức về tài chính, đồng thời chia sẻ kỹ năng tài chính với cộng đồng. Tất cả các khẩu hiệu (slogan) và tranh cổ động sẽ được bình chọn trực tuyến tại trang Facebook của chương trình.

Khẩu hiệu và tranh cổ động được xuất sắc sẽ được tập hợp thành một quyển sổ tay điện tử, dùng làm công cụ giáo dục lâu dài trên trang web kynangquanlytaichinh.com.vn (practicalmoneyskills.com.vn) của chương trình. Hơn nữa, các sản phẩm sáng tạo xuất sắc có cơ hội được trưng bày tại các triển lãm trên 05 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cần Thơ. Xuyên suốt cuộc thi, sinh viên được tham gia vào sân chơi bổ ích, cùng chia sẻ, nâng cao kỹ năng, kiến thức cũng như khám phá tầm quan trọng của kỹ năng quản lý tài chính.

Mục đích cuộc thi

Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân; lên kế hoạch chi tiêu, xử lý các vấn đề về tài chính thàng ngày, hình thành nền tảng kiến thức cần thiết cho việc xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai.

Tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo và khuyến khích việc chia sẻ kiến thức giữa các sinh viên với nhau.

Thiết lập kho tài liệu giáo dục giải trí phong phú, dễ hiểu và dễ nhớ, nhằm đa dạng hóa nội dung của website practicalmoneyskills.com.vn, cũng như nâng cao kỹ năng tài chính lâu dài.

Yêu cầu
Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn và đạt hiệu quả cao, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cung cấp kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên.

Đối tượng:
Sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Khái quát các hoạt động chính
Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2016 trên toàn quốc

Lễ phát động chương trình: Tổ chức vào ngày 12/4/2016 tại Hà Nội

Ngày bắt đầu nhận bài dự thi: 11/04/2016

Công bố giải tuần

Lễ phát động chương trình: tổ chức vào 12/04/2016 tại Hà Nội

Tuần
Thời gian nhận bài
Thời gian nhận vote cho giải tuần
Thông báo giải tuần
1
11/4 – 17/4 11/4 – 25/4 25/4/2016
2
18/4 – 24/4 18/4 – 2/5 2/5/2016
3
25/4 – 1/5 25/4 – 9/5 9/5/2016
4
2/5 – 8/5 2/5 – 16/5 16/5/2016
5
9/5 – 15/5 9/5 – 23/5 23/5/2016
6
16/5 – 22/5 16/5 – 30/5 30/5/2016
7
23/5 – 29/5 23/5 – 6/6 6/6/2016
8
30/5 – 5/6 30/5 – 13/6 13/6/2016
9
6/6 – 12/6 6/6 – 20/6 20/6/2016
10
13/6 – 19/6 13/6 – 27/6 27/6/2016
11
20/6 – 26/6 20/6 – 4/7 4/7/2016
12
27/6 – 3/7 27/6 – 11/7 11/7/2016
13
4/7 – 10/7 4/7 – 18/7 18/7/2016
14
11/7 – 17/7 11/7 – 25/7 25/7/2016
15
18/7 – 24/7 18/7 – 1/8 1/8/2016
16
25/7 – 31/7 25/7 – 8/8 8/8/2016

Công bố bài dự thi được lọt vào danh sách chấm điểm của ban giám khảo: 09/08/2016

Hạn chót bình chọn cho 20 bài thi xuất sắc đã lọt vào danh sách : 30/09/2016

Triển lãm tại 05 thành phố: 15/08/2016 – 30/09/2016

Lễ trao giải: 31/10/2016 (Dự kiến)