Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CÁC KÊNH THÔNG TIN

  • http://doanthanhnien.vn/ : website của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với trang tin, cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
  • http://hoisinhvien.com.vn/ : website của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam với trang tin, cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
  • http://practicalmoneyskills.com.vn/ : website chính thức của chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân”, chứa link nộp bài, cung cấp các thông tin về chương trình, và tài liệu tham khảo, hỗ trợ giúp nâng cao kiến thức về quản lý tài chính;
  • https://www.youtube.com/user/kynangquanlytaichinh : Kênh Youtube chính thức của chương trình, chứa các video giáo dục về quản lý tài chính trong suốt 5 năm qua.
  • https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh : fanpage của Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2016, chứa link nộp bài, nơi bình chọn cho các bài thi, cung cấp các thông tin về chương trình, là nơi các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản lý tài chính và tham gia các hoạt động trực tuyến trong khuôn khổ chương trình.