Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng tuần: 16 Giải: Thẻ VISA trả trước trị giá 1 triệu đồng/ 1 giải.

2. Giải cho khẩu hiệu (slogan)

  • 1 Giải Nhất: Thẻ VISA trả trước trị giá 8 triệu đồng, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  • 1 Giải Nhì: Thẻ VISA trả trước trị giá 4 triệu đồng, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  • 2 Giải Ba: Thẻ VISA trả trước trị giá 2 triệu đồng, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

3. Giải cho hình minh họa

  • 1 Giải Nhất: Thẻ VISA trả trước trị giá 12 triệu đồng, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  • 1 Giải Nhì: Thẻ VISA trả trước trị giá 6 triệu đồng, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  • 2 Giải Ba: Thẻ VISA trả trước trị giá 2 triệu đồng, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

4. Giải tập thể

  • 1 giải tập thể cho trường có số lượng sinh viên dự thi đông nhất trị giá 10.000.000đ, chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam