Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người
Dự thảo ngân sách

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được tiền của mình được sử dụng như thế nào. Hãy sử dụng công thức sau đây để giúp theo dõi các chi phí và bắt đầu tiết kiệm để đạt được mục tiêu của bạn.


Lựa chọn công thức phù hợp