Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Đại học thẳng tiến

Chi phí dành cho đại học không chỉ là học phí mà còn bao gồm rất nhiều chi phí khác cho ăn ở, giáo trình, sinh hoạt phí… Tuy nhiên bạn đừng lo lắng vì chúng tôi có rất nhiều cách giảm chi phí đến mức tối đa mà vẫn có thể duy trì một cuộc sống đầy đủ, đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của sinh viên. Hãy tham khảo những hướng dẫn của Kỹ năng quản lý tài chính để có thêm những hiểu biết thú vị nhé:

  1. Vấn đề tài chính cá nhân
  2. Hỗ trợ tài chính
  3. Dự thảo ngân sách
  4. Sách giáo trình
  5. Cuộc sống kí túc
  6. Làm thêm khi đi học
  7. Lựa chọn thẻ tín dụng