Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Thanh toán các khoản nợ

Nếu bạn thường xuyên nhận được điện thoại từ ngân hàng, đây là dấu hiệu bạn đang lâm vào tình trạng nợ nần đáng lo ngại. Trong trường hợp này, bạn nên chủ động nói chuyện với nhân viên tư vấn của ngân hàng đó càng sớm càng tốt. Bạn có thể phải chịu các khoản phí khác nếu đợi. Ngân hàng có thể sẽ chấp nhận để điều chỉnh lãi suất để giúp bạn tiết kiệm thêm một số tiền. Sau đây là một số lời khuyên để có thể nói chuyện với ngân hàng:

  • Tỏ ra hợp tác, không nên nổi nóng.
  • Chuẩn bị danh sách những khoản bạn đang nợ.
  • Mang theo tất cả các hồ sơ tài chính với bạn.
  • Lắng nghe. Ngân hàng có thể có ý tưởng để giúp bạn.
  • Nếu bạn đang có vấn đề với một nhân viên phụ trách các khoản nợ nhất định, bạn luôn luôn có thể đề xuất làm việc với một người khác.

Quyền lợi của bạn
Chủ nợ không có quyền đe dọa bạn.

Phá sản
Phá sản là một cách để không phải trả nợ hoặc trả lại thông qua bảo hộ của tòa án. Chi phí nuôi trẻ, tiền cấp dưỡng, tiền phạt, thuế và tiền vay để trả học phí sẽ vẫn phải trả. Phá sản là phương thức để giúp người mắc nợ không có hy vọng nào khác bắt đầu lại từ đầu và chỉ nên coi đây là lựa chọn cuối cùng. Một lần phá sản sẽ bị lưu vào hồ sơ tín dụng của bạn trong vòng 10 năm. Điều nầy sẽ có ảnh hưởng đến việc mua hoặc thuê nhà và bạn có thể phải chịu lãi suất cao hơn nếu phải vay tiền.

Tư vấn tín dụng
Công ty tư vấn tín dụng có thể hỗ trợ bạn xử lý khoản nợ hiện có của bạn:

  • Xem xét lại các khoản nợ và thu nhập của bạn.
  • Giúp khách hàng xây dựng ngân sách cá nhân thực tế.
  • Đàm phán với chủ nợ để giảm bớt khoản nợ cần thanh toán.
  • Hỗ trợ khách hàng lên kế hoạch cho các chi phí trong tương lai.