Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI TRUYỀN THÔNG VỀ KĨ NĂNG QUẢN LÍ TÀI CHÍNH NĂM 2015

Thông tin cuộc thi

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt nam lần IX; Tiếp nối thành công chương trình kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm 2013 và 2014, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Kỹ năng Quản lý tài chính 2015”

Mục đích cuộc thi
Nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân; trang bị kiến thức, hình thành và củng cố các kỹ năng giúp xử lý các rắc rối về tài chính hàng ngày, kiến thức, kỹ năng rất cơ bản và cần thiết cho việc xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai.

Tiếp tục tạo một sân chơi để sinh viên có cơ hội trải nghiệm, kiểm tra và học hỏi thêm các kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm.

Tạo điều kiện cho sinh viên có thể vận dụng được kiến thức, lý thuyết thu thập được từ chương trình của các năm trước để áp dụng vào thực tế bằng cách lên kế hoạch và thực hiện tuyên truyền kĩ năng quản lí tài chính.

Yêu cầu
Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn và đạt hiệu quả cao, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cung cấp kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên.

Đối tượng:
Sinh viên của tất cả các trường Đại học tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Cần Thơ với số lượng đội tuyển từ mỗi trường là không giới hạn.

Khái quát các hoạt động chính
Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2015

Lễ phát động chương trình: tổ chức vào 24/04/2014 tại Hà Nội

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng thi: