Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Hướng dẫn nộp bài dự thi: 2012

1. Cách thức nộp bài dự thi (chọn 1 trong 2)

a) Nộp qua Đoàn Thanh niên của các trường Đại học, Cao đẳng

Nộp qua Đoàn Thanh niên của các trường Đại học, Cao đẳng Thí sinh ghi bài dự thi vào một đĩa DVD và gửi đến Văn phòng Đoàn Thanh niên của các trường Đại học, Cao đẳng mà mình đang theo học, đính kèm bản sao thẻ sinh viên và các thông tin liên lạc cá nhân. Đoàn thanh niên của các trường này có trách nhiệm thu thập các bài dự thi và gửi tất cả đến văn phòng đại diện của cuộc thi qua đường Bưu điện vào mỗi thứ tư hàng tuần.

b) Nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức cuộc thi (chọn 1 trong 2) Thí sinh có thể chọn cách gửi đĩa DVD chứa bài dự thi, đính kèm bản sao thẻ sinh viên và các thông tin liên lạc cá nhân bằng đường bưu điện đến Ban Thư ký của cuộc thi theo địa chỉ sau:

  • Ban Thư ký, Cuộc thi sáng tác video “Kỹ năng quản lý tài chính”
  • Công ty Galaxy Communications
  • 16B Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thí sinh có thể tải bài dự thi lên bất cứ trang web chia sẻ nào và gửi link tải xuống trực tiếp, đính kèm bản scan của thẻ sinh viên và các thông tin liên lạc cá nhân đến địa chỉ email của cuộc thi: kynangquanlytaichinh@galaxy.com.vn

LƯU Ý:

  • Ban Tổ chức sẽ gửi email thông báo cho từng thí sinh sau khi nhận được bài dự thi và bài dự thi đó có đủ các thông tin mà Ban Tổ chức yêu cầu
  • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hỏng hóc, lỗi đường link tải xuống trực tiếp của bài dự thi.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

  • Các bài dự thi có thể được quay bằng máy quay video, điện thoại di động có chức năng quay video, máy ảnh có chức năng quay video...
  • Bài dự thi phải được lưu bằng định dạng .avi, .mpeg, .mpg, .mkv, .wmv, .asf, .flv, .3gp, .mp4. Độ phân giải tối thiểu là 640 x 480 pixel.
  • Nếu bài dự thi có sử dụng các slide hình ảnh thì thời lượng slide hình ảnh không quá 30% tổng thời gian của tác phẩm dự thi.
  • Bài dự thi không được có bất cứ ký hiệu nào chèn lên các hình ảnh trong bài
  • Thí sinh phải lưu giữ file gốc để đối chiếu trong trường hợp bài dự thi chiến thắng