Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Hướng dẫn xem & bình chọn cho các bài dự thi: 2012

  • Tham gia bình chọn bằng cách vào danh sách bài đăng theo tuần tai địa chỉ: http://www.youtube.com/kynangquanlytaichinh
  • Tham gia bình chọn bài dự thi bằng cách nhấn nút “Like” trên Youtube
  • Tổng số bình chọn của một bài dự thi sẽ là tổng số bình chọn Like

LƯU Ý:

  • Tham gia bình chọn không cần đăng nhập tại website của chương trình
  • Mỗi người chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 tác phẩm dự thi
  • Mọi hành vi cố tình bình chọn nhiều lần cho một tác phẩm có thể dẫn tới việc tác phẩm đó bị coi là không hợp lệ và có thể bị loại khỏi cuộc thi.