Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Cơ cấu chấm điểm và trao giải: 2012

1. Cơ chế tính điểm cho cả vòng loại và vòng chung kết:

 • Bình chọn Like: 30% tổng số điểm
 • Bình chọn của Ban Giám khảo: 70% tổng số điểm

2. Các mốc thời gian:

 • Vòng loại: từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 2 tháng 7 năm 2012 (15 tuần)
 • Vòng chung kết: từ ngày 4 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2012

Chi tiết cho các tuần vòng loại:

 • Nhận bài bắt đầu từ 0:00 ngày thứ 2 đến 23:59 ngày thứ 6 (cùng tuần)
 • Chấm điểm vào ngày thứ 7 và Chủ nhật (cùng tuần)
 • Công bố kết quả tuần: ngày thứ 2 của tuần tiếp theo

Chi tiết cho vòng Chung kết:

 • Ban tổ chức sẽ tập hợp 15 tác phẩm cao nhất tuần và bắt đầu mở cửa bình chọn từ 0:00 ngày 4 tháng 7 đến hết 23:59 ngày 15 tháng 7 năm 2012
 • Số bình chọn Like sẽ được tính lại từ đầu.
 • Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được cập nhật trên trang web chính thức vào ngày 20 tháng 7

3. Tiêu chí chấm điểm của Ban Tổ chức:

 • Đúng chủ đề
 • Tính Sáng tạo
 • Tính Độc đáo
 • Dễ hiểu

4. Ban Giám khảo:

 • Đại diện Công ty VISA
 • Đại diện cơ quan truyền thông
 • Đại diện của một trường đại học, cao đẳng do Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam đề xuất

LƯU Ý:

 • Việc chấm điểm sẽ được thực hiện theo sự giám sát của VISA và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Các thí sinh sẽ phải tuân theo những điều khoản quy định và quyết định của Ban Giám khảo. Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng.
 • Thí sinh chiến thắng sẽ được thông báo qua email hoặc đường bưu điện 2 tuần trước ngày trao Giải thưởng. Trường hợp không thể liên lạc được hoặc không hồi âm lại về sự đồng thuận cũng như thông tin liên lạc trong vòng 10 ngày tính từ khi được liên lạc lần đầu thì thí sinh có bài thi đoạt giải liền kề sẽ được thay thế vị trí của thí sinh chiến thắng.

5. Giải thưởng:

 • Một (01) Giải nhất: Hiện vật trị giá 15 triệu đồng cùng với Kỷ niệm chương của chương trình
 • Một (01) Giải nhì: Hiện vật trị giá 10 triệu đồng cùng với Kỷ niệm chương của chương trình
 • Một (01) Giải ba: Hiện vật trị giá 5 triệu đồng cùng với Kỷ niệm chương của chương trình
 • Nhất từng tuần: Hiện vật trị giá 2 triệu đồng
 • Giải “Bài dự thi được ưa thích nhất tại vòng chung kết” (số Like cao nhất): Hiện vật trị giá 1,5 triệu đồng

LƯU Ý:

 • Giải thưởng không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt
 • Người chiến thắng phải đồng ý rằng VISA không chịu khách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát hay thiệt hại nào xảy ra trong quá trình tham gia chương trình này hoặc từ sự chấp nhận hay sử dụng phần thưởng được trao.

6. Công bố người chiến thắng:
Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận giải trong khuôn khổ Hội nghị Quốc gia Thường niên của Đoàn Thanh niên (Hội Sinh viên Việt Nam) dự kiến vào cuối tháng 7 năm 2012.