Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Thể lệ tham dự: 2012

I. Quy định chung:

 • Tất cả các bài dự thi sẽ được kiểm duyệt để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi trước khi được đăng tải bằng tài khoản chính thức của chương trình trên Youtube tại địa chỉ http://www.youtube.com/kynangquanlytaichinh
 • Ban tổ chức chỉ chịu trách nhiệm với các bài thi đã được upload lên Youtube dưới tài khoản của chương trình theo địa chỉ http://www.youtube.com/kynangquanlytaichinh
 • Các bài dự thi có chứa yếu tố khiêu gợi, dung tục, khiêu dâm, nói xấu, phỉ báng, xâm hại danh dự người khác hoặc có chứa nội dung không phù hợp, ngôn từ mang tính xúc phạm, bạo lực hoặc những nội dung có ảnh hưởng hay mang ý công kích cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không được tham gia hoặc bị Visa loại ra bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai.
 • Bài dự thi không được vi phạm luật bản quyền hoặc sử dụng các thương hiệu hoặc biểu tượng của các hãng khác ngoài Visa trong bài dự thi. Thí sinh sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Visa hoặc đối tác của Visa nếu có bất kì hành vi xâm phạm nhãn hiệu, bản quyền, hoặc các lợi ích đã được pháp luật bảo vệ dưới bất kì hình thức nào. Tất cả các bài dự thi sử dụng nhãn hiệu Visa (kể cả dưới hình thức website) sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại nếu như không được sự cho phép từ phía Visa.
 • Bài dự thi không được phép có chứa nội dụng chuyển nhượng, chào mời, kinh doanh, hoặc bất cứ nội dung ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên đang tranh cử, vấn đề chính trị, hoặc các sản phẩm thương mại.
 • Bài dự thi không được chứa nội dung hoặc có liên quan tới bất kì tên, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất cứ công ty hoặc cá thể hoặc nhãn hiệu của một tổ chức thứ ba, biểu tượng, bao bì thương mại hoặc bất kì thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.
 • Bài dự thi phải là sản phẩm cá nhân, được tạo ra bởi chính và chỉ cá nhân ấy; chưa được công bố hay đăng tải trước đó dưới bất kì hình thức nào; chưa dành bất cứ giải thưởng nào; không được vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu, bảo mật cá nhân hoặc công khai, hoặc bất kì vi phạm quyền sở hữu của cá nhân hoặc cá thể nào.
 • Âm nhạc sử dụng trong bài dự thi không được vi phạm luật bản quyền và/hoặc không được yêu cầu thêm bất cứ sự làm sáng tỏ nào khi Ban Tổ chức sử dụng để đăng tải lên các trang web công cộng hoặc sử dụng trong các diễn đàn dưới bất kì hình thức nào.
 • Trong trường hợp 1 nhóm sinh viên (nhiều hơn một) hợp tác làm bài dự thi, bài dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp bài dự thi chiến thắng là bài dự thi được tạo ra bởi 1 nhóm sinh viên, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng đó cho trưởng nhóm. Việc chia giải thưởng đó trong nhóm là việc nội bộ của nhóm đó, không liên quan tới Ban Tổ chức.
 • Nếu có bất cứ ai xác nhận rằng có liên quan đến bài dự thi, thí sinh gửi bài dự thi đó sẽ phải chịu trách nhiệm là đã được sự cho phép để gửi bài dự thi đó. Thí sinh vừa nêu sẽ phải cung cấp cho Visa một mẫu văn bản xác nhận điều này nếu được yêu cầu. Việc nộp bài thi chính thức phải bao gồm cả điều khoản rõ ràng theo yêu cầu. Trong trường hợp không rõ ràng, bài dự thi sẽ bị loại.
 • Bài dự thi không được chứa bất kì thông tin cá nhân của bất kì ai ngoài chính thí sinh gửi bài dự thi. Khi cá nhân gửi bài dự thi nên gửi kèm thông tin cá nhân kèm video dự thi, thí sinh phải đồng ý rằng các thông tin đó sẽ được công khai và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào liên quan đến thông tin mà mình gửi đi.
 • Người chiến thắng phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của bài dự thi.
 • Với việc gửi bài dự thi, thí sinh gửi bài dự thi đã trao cho Ban Tổ chức quyền sử dụng bài dự thi đó vĩnh viễn trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ các hoạt động nào.
 • Thí sinh gửi bài dự thi cũng đồng nghĩa với với việc trao cho Ban Tổ chức quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi cho mục đích của chính và chỉ Ban Tổ chức.
 • Nếu một thí sinh gửi bài dự thi muốn rút khỏi cuộc thi, thí sinh đó sẽ phải gửi yêu cầu tới Ban Tổ chức để xóa bài dự thi trước ngày bắt đầu đánh giá và chấm điểm – ngày 5 tháng 7 năm 2012.
 • Không giới hạn số lượng video mà một thí sinh có thể gửi dự thi.
 • Các thành viên trong Ban Tổ chức của cuộc thi và những đơn vị có liên quan trong việc triển khai chương trình này không được đăng ký tham gia và nộp bài dự thi
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm (nếu có) mà thí sinh sử dụng cho cuộc thi và các công việc liên quan
 • Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

II. Điều khoản miễn trách nhiệm

 1. 1. Điều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường
  • Tất cả các thí sinh tham gia phải đảm bảo rằng hình thức và nội dung của tác phẩm không được sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (định nghĩa sau đây) với bất kỳ tác phẩm nào khác. ""Quyền sở hữu trí tuệ"" là tất cả tài sản trí tuệ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền tác giả tại thời điểm hiện tại và tương lai liên quan đến thiết kế, cách trình bày, nhãn hiệu hàng hóa, bí mật kinh doanh, bí quyết, bí mật thông tin, bằng sáng chế, phát minh và sự phát hiện và tất cả các tài sản trí tuệ khác theo quy định trong Điều 2 của Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1967.
  • Visa không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc đối với bất kỳ sự vi phạm bị cáo buộc phát sinh hoặc liên quan đến một bài thi bất kỳ nào.
  • Người tham dự có trách nhiệm bảo vệ và giữ Visa cùng các nhân viên, luật sư, người kế thừa và được chuyển nhượng không liên quan đến bất kỳ các khoản mất mát hoặc chi phí phát sinh bao gồm cả chi phí luật sư phù hợp và chi phí phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục hành chính, hoặc phát sinh trực tiếp từ bất kỳ vi phạm hoặc bị cáo buộc xâm phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ trong các hình thức hay nội dung của bài dự thi bất kỳ.
  • Một khi đăng ký tham dự cuộc thi, người tham gia không được thu hồi mà không có sự chấp thuận trước của Visa vì việc tham gia dự thi đồng nghĩa với việc tất cả các thông tin và quyền (bao gồm cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ) đã được trao cho Visa.
 2. 2. Khuyến nghị về việc bảo vệ thông tin cá nhân của VISA khi chúng tôi thu thập thông tin chi tiết của những người tham gia cuộc thi
  • Bằng việc gửi những thông tin chi tiết cá nhân của mình, mỗi người tham gia đồng ý và tự nguyện để Visa giữ lại và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính của những người tham gia, liên hệ với những người thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để tiếp thị trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.
  • Visa cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân này cho các đại lý hoặc các nhà cung cấp của công ty để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của người chiến thắng có thể được công bố bởi Visa trong bất kỳ diễn đàn và các phương tiện truyền thông thích hợp nếu như Visa thấy phù hợp. Người chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tiếp thị của Visa.
 3. 3. Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý
  • Theo mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, VISA không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia cuộc thi hoặc sử dụng các giải thưởng được đưa ra của cuộc thi.
  • Visa có quyền sửa đổi, rút lại cuộc thi, các điều khoản và điều kiện, và giải thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và nếu xảy ra công ty không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.
  • Nếu vì bất cứ lý do gì cuộc thi này không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Visa, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, Visa có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng cuộc thi mà không cần thông báo, và cũng có thể loại bất cứ cá nhân có hành vi gian lận trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.