Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CÁC MỐC THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Lễ phát động cuộc thi: Ngày 11 tháng 4 năm 2013
  • Thời gian các đội dự thi đăng ký chủ đề bản kế hoạch tuyên truyền kỹ năng quản lý tài chính và thời gian tổ chức buổi sinh hoạt Money 101: Từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2013
  • Thời gian tổ chức buổi sinh hoạt Money 101: từ 11 tháng 4 đến 10 tháng 9 năm 2013
  • Thời gian nhận bài dự thi: ngày 11 tháng 9 năm 2013 (thời gian căn cứ theo dấu bưu điện)
  • Thời gian đưa các video clip lên mạng để nhận bình chọn: ngày 18 tháng 9 năm 2013
  • Thời gian bình chọn: từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2013
  • Thời gian công bố kết quả bình chọn trên mạng: 28 tháng 10 năm 2013
  • Lễ trao giải và công bố kết quả cuối cùng: ngày 30 tháng 10 năm 2013 (dự kiến)