Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CÁC KÊNH THÔNG TIN

  • http://doanthanhnien.vn/ : website của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với trang tin, cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
  • http://hoisinhvien.com.vn/ : website của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam với trang tin, cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
  • http://practicalmoneyskills.com.vn/ : website chính thức của chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân”, cung cấp các thông tin về chương trình, và tài liệu tham khảo, hỗ trợ giúp nâng cao kiến thức về quản lý tài chính;
  • https://www.youtube.com/user/kynangquanlytaichinh : Kênh Youtube chính thức của chương trình, nơi các video sẽ được upload và nhận bình chọn.
  • https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh : ffanpage của chương trình, cung cấp các thông tin về chương trình, là nơi các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản lý tài chính và tham gia các hoạt động trực tuyến trong khuôn khổ chương trình.
  • https://instagram.com/quanly.taichinh : instagram chính thức của chương trình, cung cấp các bức ảnh tuyên truyền về tài chính và đăng tải bài dự thi của các bạn sinh viên.