Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ

Các yêu cầu về hỗ trợ và thông tin liên quan tới chương trình, xin vui lòng gửi về:

  1. Tin nhắn Facebook đến Fanpage chính thức của chương trình: https://www.facebook.com/SinhVienVoiKyNangQuanLyTaiChinh
  2. Gọi điện đến văn phòng TW Hội Sinh Viên Việt Nam: 024.6263.1849
  3. Gọi điện đến văn phòng công ty T&A Ogilvy: 024.222.06. 008 – số máy lẻ 108