Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Vòng 1: Xây Dựng Kế Hoạch Truyền Thông

2. Vòng 2: Thực Hiện Kế Hoạch

3. Vòng Chung Kết

1. Vòng 1: Xây dựng kế hoạch truyền thông
Thời gian: 26/04 – 21/06/2019

Địa điểm : trực tuyến trên facebook chương trình https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh

Hình thức:

Cuộc thi tuần (8 tuần)

 • Mỗi đội thi lên ý tưởng cho 01 Kế hoạch truyền thông (online và offline) nhằm nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cho sinh viên và cộng đồng (các đối tượng cụ thể có thể là sinh viên, hộ gia đình, hộ kinh doanh tại địa phương mà sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện) dựa trên bộ 08 dụng cụ phòng chống “cháy túi” của chương trình.
 • Các đội thi trình bày ý tưởng dưới định dạng PowerPoint (Bài thi nên sử dụng hình ảnh minh hoạ, đồ họa, videos, v.v).
 • Các đội nộp bài dự thi vào Facebook fanpage Sinh viên với Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính tại địa chỉ https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh/ hoặc hoặc email kynangquanlytaichinh@gmail.com.
 • Mỗi đội thi được nộp tối đa không quá 05 bài thi.
 • Bài dự thi của các đội sẽ được chuyển sang định dạng video và được đăng tải lên fanpage của chương trình.

Sau 08 tuần thi, bảy (07) đội xuất sắc nhất vòng 1 sẽ được BTC lựa chọn và đánh giá (trên thang 100 điểm) như sau:

 • Tính sáng tạo: 30 điểm
 • Tính khả thi: 20 điểm
 • Tính hiệu quả: 20 điểm
 • Tính lan tỏa: 20 điểm
 • Vai trò người hướng dẫn: 10 điểm

Yêu cầu về bài dự thi

 • Bài dự thi phải tuân thủ các quy định về bản quyền, pháp luật Việt Nam và các yếu tố trung thực. Thí sinh dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài chia sẻ và các vấn đề liên quan đến tác quyền.
 • Bài dự thi phải để ở chế độ công khai và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tại Thể lệ này.
 • BTC không chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm, ảnh, thiết kế hay nhạc (nếu có) mà các thí sinh tham gia sử dụng cho Cuộc thi và các công việc liên quan.
 • Bài dự thi không được chứa nội dung chuyển nhượng, chào mời, kinh doanh, hoặc bất cứ nội dung ủng hộ hoặc phản đối các đội dự thi, vấn đề chính trị, tôn giáo hoặc các sản phẩm thương mại.
 • Bài dự thi không được chứa nội dung hoặc có liên quan tới bất kì tên, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất cứ công ty hoặc cá thể hoặc nhãn hiệu của một tổ chức thứ ba, biểu tượng, bao bì thương mại hoặc bất kì thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.
 • Bài dự thi phải là sản phẩm do chính và chỉ các cá nhân trong đội dự thi tạo ra; chưa được công bố hay đăng tải trước đó dưới bất kì hình thức nào; không được vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu, bảo mật cá nhân hoặc công khai, hoặc bất kì vi phạm quyền sở hữu của cá nhân, cá thể hay tập thể nào.
 • Các bài dự thi có chứa yếu tố dung tục, phỉ báng, xâm hại danh dự người khác hoặc có chứa nội dung không phù hợp, ngôn từ mang tính xúc phạm, bạo lực hoặc những nội dung có ảnh hưởng hay mang ý công kích cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không được tham gia hoặc BTC loại khỏi cuộc thi.

2. Vòng 2: Thực hiện kế hoạch

Thời gian: 01/07/2019 - 20/08/2019
Hình thức:

 • Bảy (07) đội thi xuất sắc nhất vòng 01 tiếp tục hoàn thiện chi tiết kế hoạch chương trình của mỗi đội (dự trù kinh phí và kế hoạch triển khai) dựa trên góp ý từ BTC và sẽ được cấp 01 khoản kinh phí tương ứng 20.000.000 đồng để triển khai kế hoạch truyền thông của đội trong 1,5 tháng.
 • Các đội được sử dụng tối đa 20 người hỗ trợ quá trình thực hiện kế hoạch
 • Sau quá trình triển khai, mỗi đội sẽ nộp 01 báo cáo kết quả triển khai kế hoạch ở định dạng PowerPoint. Báo cáo cần bao gồm hình ảnh/video thực tế trong quá trình triển khai chiến dịch.
 • Năm (05) đội triển khai chiến dịch hiệu quả và ấn tượng nhất sẽ lọt vào vòng Chung kết trên cơ sở đánh giá (trên thang 100 điểm) của Ban giám khảo:
  • Tính hiệu quả: 50 điểm
  • Phân bổ ngân sách: 20 điểm
  • Tính lan tỏa: 20 điểm
  • Chất lượng báo cáo: 10 điểm

3. Vòng Chung kết

Thời gian: 06/09/2019 (dự kiến)
Địa điểm: Hà Nội
Hình thức:

 • Năm (05) đội thi chung kết sẽ thuyết trình về báo cáo kết quả triển khai kế hoạch và hướng phát triển trong thời gian tới trước Ban giám khảo, khán giả và trả lời các câu hỏi vấn đáp của Ban giám khảo.
 • Bài thi được thể hiện ở định dạng PowerPoint trình chiếu (Bài thi cần bao gồm hình ảnh/video thực tế, số liệu chính xác, v.v). Các đội có thể sử dụng đạo cụ, trang phục để sinh động hóa phần thi của mình.

Tiêu chí chấm điểm
Đội thi xuất sắc nhất được đánh giá (trên thang điểm 100) với các tiêu chí sau:

 • Tính hiệu quả: 50 điểm
 • Phân bổ ngân sách: 10 điểm
 • Tính lan tỏa: 20 điểm
 • Hướng phát triển: 10 điểm
 • Khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi: 10 điểm