Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH1. Yêu cầu về bài dự thi

 • Bài dự thi phải tuân thủ các quy định về bản quyền, pháp luật Việt Nam và các yếu tố trung thực. Thí sinh dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài chia sẻ và các vấn đề liên quan đến tác quyền.
 • Bài dự thi phải để ở chế độ công khai và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tại Thể lệ này.
 • BTC không chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm, ảnh, thiết kế hay nhạc (nếu có) mà các thí sinh tham gia sử dụng cho Chương trình và các công việc liên quan.
 • Bài dự thi không được chứa nội dung chuyển nhượng, chào mời, kinh doanh, hoặc bất cứ nội dung ủng hộ hoặc phản đối các đội dự thi, vấn đề chính trị, tôn giáo hoặc các sản phẩm thương mại.
 • Bài dự thi không được chứa nội dung hoặc có liên quan tới bất kỳ tên, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất cứ công ty hoặc cá thể hoặc nhãn hiệu của một tổ chức thứ ba, biểu tượng, bao bì thương mại hoặc bất kỳ thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.
 • Bài dự thi phải là sản phẩm do chính và chỉ các cá nhân trong đội dự thi tạo ra; chưa được công bố hay đăng tải trước đó dưới bất kỳ hình thức nào; không được vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu, bảo mật cá nhân hoặc công khai, hoặc bất kì vi phạm quyền sở hữu của cá nhân, cá thể hay tập thể nào.
 • Các bài dự thi có chứa yếu tố dung tục, phỉ báng, xâm hại danh dự người khác hoặc có chứa nội dung không phù hợp, ngôn từ mang tính xúc phạm, bạo lực hoặc những nội dung có ảnh hưởng hay mang ý công kích cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không được tham gia hoặc BTC loại khỏi chương trình.

2. Sử dụng bài dự thi
BTC có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần của bài dự thi cho bất cứ mục đích nào mà không cần có sự chấp thuận của các thí sinh, đội dự thi và không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho các thí sinh, đội dự thi hay các bên liên quan. BTC cũng có quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung, định dạng cho mục đích tuyên truyền cho chương trình.

3. Giải thưởng

 • Giải thưởng không được phép chuyển nhượng hay thay thế.
 • Các đội thắng giải đồng ý rằng Visa không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xuất phát từ việc tham gia lễ trao giải hoặc do chấp nhận hay sử dụng giải thưởng.

4. Các quy định khác

 • BTC có quyền loại bất cứ thí sinh, đội dự thi nào vi phạm Thể lệ của chương trình.
 • Thông tin về thí sinh, đội dự thi và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình sẽ được đăng lên trang web và Facebook fanpage chính thức của chương trình cũng như các kênh khác của Trung ương Hội Sinh viên và các kênh truyền thông của Visa.
 • BTC sẽ gửi thư mời trực tiếp đến các thí sinh, đội tham gia Vòng chung kết. Các đội tại Hà Nội sẽ chịu mọi chi phí cho việc tham dự chung kết. Các đội ở tỉnh khác sẽ được tài trợ chi phí vé máy bay và khách sạn để đến Hà Nội tham gia chung kết.
 • Thời gian và hình thức tổ chức Vòng Chung kết có thể thay đổi theo tình hình thực tế, BTC sẽ thông báo qua Facebook chương trình trong thời gian sớm nhất nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.
 • Kết quả chương trình sẽ được công bố trên website, Facebook chính thức của chương trình, và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 • Những thành viên của BTC và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chương trình không được nộp bài dự thi.

5. Các điều khoản miễn trách nhiệm

5.1. Điều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường

 • Tất cả các thí sinh tham gia phải đảm bảo rằng hình thức và nội dung của bài dự thi không được sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (định nghĩa sau đây) với bất kỳ tác phẩm nào khác. "Quyền sở hữu trí tuệ" là tất cả tài sản trí tuệ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền tác giả tại thời điểm hiện tại và tương lai liên quan đến thiết kế, cách trình bày, nhãn hiệu hàng hóa, bí mật kinh doanh, bí quyết, bí mật thông tin, bằng sáng chế, phát minh và tất cả các tài sản trí tuệ khác theo quy định trong Điều 2 của Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1967.
 • BTC không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc đối với bất kỳ cáo buộc vi phạm phát sinh hoặc liên quan đến một bài thi bất kỳ nào.
 • Khi đăng ký tham dự chương trình, đội tham gia không được thu hồi bài thi mà không có sự chấp thuận trước của BTC vì việc tham gia dự thi đồng nghĩa với việc tất cả các thông tin và quyền (bao gồm cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ) đã được trao cho BTC.

5.2. Thông tin của người tham gia chương trình

 • Bằng việc gửi những thông tin chi tiết cá nhân của mình, các thành viên của đội tham gia dự thi đồng ý và tự nguyện để BTC lưu trữ và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính của những người trong đội tham gia, liên hệ với những người trong đội thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để truyền thông trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.
 • BTC cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của những người trong đội chiến thắng có thể được BTC công bố trên các phương tiện truyền thông. Những người trong đội chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tuyên truyền của Chương trình.

5.3. Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý

 • Với mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, BTC không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia chương trình hoặc sử dụng các giải thưởng của chương trình.
 • Nếu vì bất cứ lý do gì chương trình này không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, dịch bệnh, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của BTC, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, BTC có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng chương trình mà không cần thông báo, và BTC có thể loại trừ bất cứ đội dự thi có hành vi gian lận trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

5.4. Các quy định khác

 • Trong quá trình tổ chức chương trình, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của thể lệ này, BTC sửa đổi, bổ sung nội dung trong các thông báo của chương trình cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
 • Ban giám khảo căn cứ thể lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung của BTC để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.